2010. december 2., csütörtök

Nelegyé üldözöttBácsfi Diána, a váratlanul felfutó nemzetszocialista hősjelölt hetvenkét órás őrizete idején jegyzőkönyvbe mondta az általa vezetett Magyar Jövő Csoport fő célkitűzéseit: ezek szerint a leendő hungarista párt a totális hatalom megszerzésére törekszik, visszaállítaná a halálbüntetést, s mindazokat kivégezné, akik elveivel ellentétes nézeteket vallanak. A Magyar Narancs korábban készült portréjában küldetéséről szól:

"Én kizárólag mint hungarista létezem, még álmomban is. Anyám tudja, hogy a hungarizmust szolgálta azzal, hogy testet adott nekem. A létezésem ünnep, ezért nekem minden cselekedetem szakrális cselekedet."

A 26 éves nőt több helyen "nagy múltú filozófusként és vallástörténészként" tartják számon, írja a Magyar Narancs. Az ELTE-s hallgató elvégezte az egyiptológia és a régészet szakot, járt összehasonlító indoeurópai nyelvészetre, három évet végzett a jogi karon. Jelenleg filozófiaszakos hallgató, szakdolgozatát készül megírni A legnagyobb magyar filozófus és világnézete címmel. A dolgozat Szálasi Ferencről szól.

Az ókori vallásfilozófiai irányzatokat eredeti nyelveken (latin, ógörög, szanszkrit, hieroglif egyiptomi és kopt) tanulmányozza, folyékonyan beszél angolul és németül, franciául olvas. Jól megél előadásaiból, melyeket különféle helyeken tart, egy jógaközpontban és az ELTE Pszichológiai Intézetében többek közt. Hallgatói "lelkes, szuggesztív és jó humorú" előadónak tartják. Az "aranykor-filozófiájáról" esszékötetet is publikált.

1 megjegyzés:

  1. "A társadalom nem reagálhat igazán jól Bácsfi akciójára, mivel ha nem foglalkozik vele, akkor a hungaristák szabad teret kapnak és lelkesek lesznek, ha viszont törődik vele, akkor Bácsfinak és társainak újabb önigazolási lehetőséget teremt: "lám, eltiporják az eszménket, fogságba vetnek".

    A saját igazságában való megerősödés Bácsfi számára azt is jelenti, hogy kevés esélye van személyiségproblémája kezelésére. Ehhez ugyanis az ő együttműködése szükséges; neki kellene rájönnie, hogy nagy baj van vele. A fanatikusok jellegzetessége, hogy mind a társadalom ellenállása, mind saját követőik támogatása erősíti meggyőződésüket igazukban.

    Bácsfi mártírszerepet szán magának az igaznak vélt ügyben, de nem csupán a képviselt eszme fontos a számára, hanem saját szerepe, érvényesülési lehetősége is. Egyik versében így ír: e világ üdvére töretik meg testem / e világ üdvére ontatik ki vérem / kígyók sziszegése korbács suhogása / ecet marja nyelvem tövis fürtjeimben."

    Dr. Hajduska Marianna pszichiáter

    VálaszTörlés