2010. december 8., szerda

Nelegyé szatanista

Hé szatanista!

Az elmebetegségnek leginkább jele, hogy valaki egyszer modernistákról, majd rögtön utána katólikus egyházról beszél! Ez általában a skizofrénia jele, de nálatok inkább csak a szatanizmus egyik formája!

Nelegyé szatanista

Hé szatanista!

Az elmebetegségnek leginkább jele, hogy valaki egyszer modernistákról, majd rögtön utána katólikus egyházról beszél! Ez általában a skizofrénia jele, de nálatok inkább csak a szatanizmus egyik formája!

2010. december 3., péntek

Nelegyé "lezárt" személyiség

"Nagyon leegyszerűsítve: kétfajta ember van, az egyik, aki ismeri magát, s ezáltal nem "lezárt", hanem befogadó ember, és a másik, akinek fogalma sincs, hogy ki is ő, mennyit is ér, aki túlbecsüli magát, aki a bibliai hasonlatban a vendégségben az első helyre ül, vagyis, aki "lezárt" személyiség, és ezért befogadásra, bírálat elviselésére képtelen. Az első fajta ember csak bűnös, a második luciferi bűnben él, s ezért sokkal kevesebb remény van a megmenekülésére." (B. Élthes Eszter)

2010. december 2., csütörtök

Nelegyé üldözöttBácsfi Diána, a váratlanul felfutó nemzetszocialista hősjelölt hetvenkét órás őrizete idején jegyzőkönyvbe mondta az általa vezetett Magyar Jövő Csoport fő célkitűzéseit: ezek szerint a leendő hungarista párt a totális hatalom megszerzésére törekszik, visszaállítaná a halálbüntetést, s mindazokat kivégezné, akik elveivel ellentétes nézeteket vallanak. A Magyar Narancs korábban készült portréjában küldetéséről szól:

"Én kizárólag mint hungarista létezem, még álmomban is. Anyám tudja, hogy a hungarizmust szolgálta azzal, hogy testet adott nekem. A létezésem ünnep, ezért nekem minden cselekedetem szakrális cselekedet."

A 26 éves nőt több helyen "nagy múltú filozófusként és vallástörténészként" tartják számon, írja a Magyar Narancs. Az ELTE-s hallgató elvégezte az egyiptológia és a régészet szakot, járt összehasonlító indoeurópai nyelvészetre, három évet végzett a jogi karon. Jelenleg filozófiaszakos hallgató, szakdolgozatát készül megírni A legnagyobb magyar filozófus és világnézete címmel. A dolgozat Szálasi Ferencről szól.

Az ókori vallásfilozófiai irányzatokat eredeti nyelveken (latin, ógörög, szanszkrit, hieroglif egyiptomi és kopt) tanulmányozza, folyékonyan beszél angolul és németül, franciául olvas. Jól megél előadásaiból, melyeket különféle helyeken tart, egy jógaközpontban és az ELTE Pszichológiai Intézetében többek közt. Hallgatói "lelkes, szuggesztív és jó humorú" előadónak tartják. Az "aranykor-filozófiájáról" esszékötetet is publikált.

2010. december 1., szerda

Nelegyé jókatolikus"Van igaz Isten, van igaz Krisztus, igaz Szentlélek is van, van igaz Háromság és igaz tan, igaz példa, és igaz vallás is van. A baj ott van, hogy a legtöbb ember egész életén át nem találkozik ezekkel az igazakkal, egyszerűen azért nem, mert nincs igaz Egyház. Az egyház az igazakat, prófétáit éppen úgy legyilkolja, vagy legyilkoltatja, mint a zsidók tették prófétáikkal. " (1940. I. 8.)

"Szegény Jézus Krisztus mit csinálnak Veled az egyes egyházak!" (II. 11.)

"Assissi N. Ferenc három zsarnokság ellen harcolt: az egyház, az állam és a pénz zsarnoksága ellen." (II. 16.)

"Ha az egyházak tudnák, mi az igaz isten, mi az igaz vallás, ki Krisztus Jézus: megdöbbennének saját istentelenségükön és vallástalanságukon, szégyenükben elsüllyednének vagy - megtagadnák Istent, vallást, Krisztust, hogy ennyire döbbenetesen mások, és ennyire döbbenetesen megszégyenítik õket. Vélem: az utóbbi történne." (II. 21.)

"Meg vagyok kettõrõl gyõzõdve: nem fogok abban a mennyországban üdvözülni, melyet a papok találtak ki; és másodszor: az egyházak abban a pokolban fognak tönkremenni, amellyel híveiket ijesztgetik úton-útfélen." (II. 29.)

"Az egyházak isteni bíztatása ez: Ó, ember, engedd, hogy bilincseket rakjunk lelkedre, szívedre, lábadra, kezedre: és meglátod, csodákban lesz részed. Hát bizony: a legnagyobb csoda lenne, ha az emberek ezt meg is engednék." (III. 5.)

"Az egyházak dogmái is relatívak. Ezért teljesen haszontalan, semmirevaló az az erõlködésük, hogy a dogmákkal abszolútot fogjanak be és relatív keretek közé szorítsák." (III. 11.)