2010. szeptember 19., vasárnap

Nelegyé térkép

Katolikusok aránya Németországban:Náci szavazók aránya Németországban:

2010. szeptember 4., szombat

Nelegyé sátánfatty

Ezidőtájt egy komplikált problematikával küzdvést fáradoztam, miszerint mi módon volna lehetséges a legitim monarchia restaurálása magyarhonban, a. d. 2010-ben. Egy kedves ismerősöm hálónaplójának bejegyzése alant folyt aktuálisan egy intellektualista diskurzus ezügyben, mikoris rákérdeztem eme ismeretre hiányosságaim pótolvást. Egy vitéz lelkű fiatalember elektronikus tollából meg is tudtam, hogy mindez hogyan történhet:

1. Jön a király a kíséretével.

2. Mindenki hűséget esküszik neki útközben.

3. Elfoglalja a trónt.

De eme információk még nem voltak elégségesek homályos elmém számára, így pszüchikai sötétségben vergődvést a liberalista, szabadkőműves eszmetörténet démoni konkretizációi rontottak rám marxista-leninista formában expresszionizálódvást.

Ekkor a hálónaplón egy újabb szófoszlány ötlött szemem világába, mint ahogy a lélektelen semmiből a teremtő gondolat impresszionizálódvást férfiúként megtermékenyíti a nőként várakozó, titokzatos ártatlanságban incselkedő elmét:

"Gondolkozz!"

Megfogadván eme bíztatást, gondolkodásra serkentettem az activista férfiúi eszme befogadására passivista női elmémet, minek folyományaként megértettem a restauráció lépéseinek ön-expresszionizáló jelentés-rózsabokrát:

1. Jön a király a kíséretével.

2. Mindenki hűséget esküszik neki útközben.

3. Elfoglalja a trónt.

Soli Deo gloria, így már egészében világossá vált előttem az oly sok kétséget okozó anti-liberalista probléma megoldása. Már csak várakozni kell a felkészülésnek ebben a transzcendens idejében, hogy készen találtassunk, ha mindezen dolgok manifesztálódnak.