2010. december 1., szerda

Nelegyé jókatolikus"Van igaz Isten, van igaz Krisztus, igaz Szentlélek is van, van igaz Háromság és igaz tan, igaz példa, és igaz vallás is van. A baj ott van, hogy a legtöbb ember egész életén át nem találkozik ezekkel az igazakkal, egyszerűen azért nem, mert nincs igaz Egyház. Az egyház az igazakat, prófétáit éppen úgy legyilkolja, vagy legyilkoltatja, mint a zsidók tették prófétáikkal. " (1940. I. 8.)

"Szegény Jézus Krisztus mit csinálnak Veled az egyes egyházak!" (II. 11.)

"Assissi N. Ferenc három zsarnokság ellen harcolt: az egyház, az állam és a pénz zsarnoksága ellen." (II. 16.)

"Ha az egyházak tudnák, mi az igaz isten, mi az igaz vallás, ki Krisztus Jézus: megdöbbennének saját istentelenségükön és vallástalanságukon, szégyenükben elsüllyednének vagy - megtagadnák Istent, vallást, Krisztust, hogy ennyire döbbenetesen mások, és ennyire döbbenetesen megszégyenítik õket. Vélem: az utóbbi történne." (II. 21.)

"Meg vagyok kettõrõl gyõzõdve: nem fogok abban a mennyországban üdvözülni, melyet a papok találtak ki; és másodszor: az egyházak abban a pokolban fognak tönkremenni, amellyel híveiket ijesztgetik úton-útfélen." (II. 29.)

"Az egyházak isteni bíztatása ez: Ó, ember, engedd, hogy bilincseket rakjunk lelkedre, szívedre, lábadra, kezedre: és meglátod, csodákban lesz részed. Hát bizony: a legnagyobb csoda lenne, ha az emberek ezt meg is engednék." (III. 5.)

"Az egyházak dogmái is relatívak. Ezért teljesen haszontalan, semmirevaló az az erõlködésük, hogy a dogmákkal abszolútot fogjanak be és relatív keretek közé szorítsák." (III. 11.)

6 megjegyzés:

 1. Kedves Marcel!

  Én írok naplót, az ember tépelődik, rengeteg baromságot és eretnekséget beleírtam, sőt, még erkölcstelen gonoszságokat is. Szerintem így kell ezt is szemlélni, összevetve a nagy egésszel. Nem vitázni akarok, csak árnyalni a képet.

  VálaszTörlés
 2. "Akkoriban oly élő, oly világos hitnek örvendhettem, hogy a menny puszta gondolata is egész boldogságommá vált… Húsvét örvendetes napjaiban Jézus megéreztette velem, hogy valóban vannak lelkek, akiknek nincs hitük, akik a kegyelemmel való visszaéléssel elveszítik ezt az értékes kincset, mely az egyedül tiszta és igaz örömök forrása. Megengedte, hogy lelkemet elborítsa a legáthatolhatatlanabb sötétség, és hogy a számomra oly édes menny gondolata ne legyen más, mint csupán küzdelem és kín tárgya… Úgy tűnik, a bűnösök hangját kölcsönvevő alvilágiak rajtam gúnyolódva ezt mondják: „A fényről álmodsz, a legkellemesebb illatokkal bebalzsamozott hazáról… Gyerünk, gyerünk, örvendezz a halál miatt, amely nem azt adja majd neked, amit remélsz, hanem egy még sötétebb éjszakát, a semmi éjszakáját…”"

  "De (Jézus) jól tudja, hogy a hit minden örömének hiányából legalább alkotni próbálok. Hiszem, hogy több hitvallást tettem egy év alatt, mint egész életem során. Minden újabb küzdelem alkalmával… Jézus felé futok, azt mondom neki, az utolsó csepp véremet is kész vagyok kiontani, hogy megvalljam, van mennyország. Azt mondom neki: boldog vagyok, mert nem élvezem ezt a szép mennyországot a földön – annak érdekében, hogy megnyissa azt az örökkévalóságra, a szegény hitetlenek számára."

  "E próbatétel ellenére, mely megfoszt minden örömtől, fel tudok kiáltani: „ Uram, örömmel töltesz be mindazzal, amit teszel”, hiszen van-e nagyobb öröm, mint szeretetedért szenvedni…? De ha valami csoda folytán esetleg nem veszel tudomást szenvedésemről, én még boldogabb lennék miatta, ha általa megakadályozhatok vagy jóvátehetek akár csak egyetlen bűnt is a hit ellen."

  Lisieux-i Szent Teréz

  A naplójában megállt az írással, amikor kísértéseit írta le, annyira sötét gondolatok voltak. Nem merte leírni sem, nehogy vétkezzen vele.

  VálaszTörlés
 3. Javítok: nem naplót, hanem önéletrajzot írt.

  VálaszTörlés
 4. Kedves Parsifal!

  Más emberek sértegetése ellentétes az alapvető emberi viselkedési normákkal, így a katolikus erkölccsel is, ezért az ilyen megnyilvánulások - a katolikus erkölcsnek megfelelően - eltávolításra kerülnek. Nem vagyok farizeus. Hogyha sértegetés nélkül is meg tudod fogalmazni a véleményedet, azt várom szeretettel.

  VálaszTörlés
 5. Kedves Niki!

  Más dolog, ha az ember tépelődik, és más, hogyha az eretnekségei mellett teljes szélességgel, élete végéig kitart, és annak megfelelően is cselekszik. Láthatod, hogy Szt. Teréz tépelődése teljesen más, megbánta a gyöngeségeit, nem is zárt börtönbe püspököket. (Ami önmagától beálló kiközösítést von maga után az egyházjog szerint.)

  VálaszTörlés
 6. Szent Terézzel kapcsolatban még valami: a kísértő gondolatokkal Ő egy percig sem értett egyet. Azok "kívülről" érkeztek, nem a sajátjai voltak. Még így sem írta le őket.

  VálaszTörlés