2010. február 2., kedd

Nelegyé eszterasszony

Egy ideje figyelem eszterasszony honlapján a törzsfejlődésről olvasható bölcs gondolatokat. Eszterasszony korábban is, most is közölte, hogy a hagyományos katolikus tanítás ellentétes a törzsfejlődéssel, pont. Ok., ez érthető, mi itt akkor mégis a gond...? Nem az a legnagyobb gond, hogy a törzsfejlődésről valótlanságok hangzanak el egy abszolút igazságot hirdető honlapon, hogy pl. "az evolúció szerint az élet magától jött létre" vagy "az evolúció szerint a Biblia hazugság", stb. Nem az a legnagyobb gond, hogy a megszólalók hitbeli képzetlenségükről és szellemi tompaságukról tesznek tanúságot, pl. "Isten nem teremthet változó világot". Itt sajnos a legnagyobb gond az, hogy az eszterasszony által képviselt állítás, miszerint a hagyományos katolikus tanítás ellentétes a törzsfejlődéssel, valótlanság.

Hiszen a Szent Officium még a II. Vatikáni Zsinat előtt megnyilatkozott ebben a kérdésben, hogy a törzsfejlődés a hit alapján nem zárható ki. Figyelem, nem arról van szó tehát, hogy a törzsfejlődés igaz, hiszen egy tudományos elmélet igazsága nem is bizonyítható, hanem arról, hogy a hit alapján nem mondhatjuk azt, hogy nem igaz. Ezzel a ténnyel eszterasszony is többször szembesült, de érdekes módon egyszer sem adott arra a kérdésre választ, hogy a meggyőződését hogyan egyezteti össze a Szent Officium állásfoglalásával. Sajnos még a papok között is vannak, akik saját meggyőződésüket a Szent Officium fölé helyezik, elhallgatva az utóbbit.

Nem az a probléma tehát, hogy eszterasszony így gondolja, a Szent Officium pedig úgy, hanem az, hogy eszterasszony ismeri a Szent Officium állásfoglalását, a saját meggyőződését azonban mégis úgy állítja be, mint "az egyház hagyományos tanítását", ezzel súlyosan félrevezetve a tájékozatlan embereket. Eszterasszony tehát igenis elvesz-hozzátesz az egyház tanításához, majd ezt tudatosan elhallgatja, tehát szándékosan megtéveszti az embereket. Így ha pl. egy hitetlen ember az interneten eszterasszony oldalára téved, azt hiheti, hogy a katolikusok hazugságokban hisznek, ez azonban lehetetlen, hiszen az igaz vallás nem tartalmazhat hazugságot, ezért aztán a megtévesztés miatt azt fogja gondolni, hogy a katolikus vallás nem lehet igaz vallás, holott az adott hazugság nem is a katolikus vallás része!

Így már érthető, hogy miért tapasztalható ebben a kérdésben újra és újra olyan agresszív kirohanás, akkor is, ha egyébként eszterasszony igazát semmi sem veszélyezteti... Nem a hitbeli tájékozatlanság a gond, nem a szellemi tompaság, hanem az a hatalmas gőg, amely megakadályozza, hogy valaha is egy hitbeli kérdésben az ember elismerje, hogy nincsen igaza, ahogy ilyesmit nem is tapasztaltunk soha. Eszterasszony az abszolút igazságot a saját meggyőződésével azonosítja, az egyház tekintélyét pedig a saját tekintélyével. Így lesz az alázat hiánya katolikus erényként becsomagolva...

3 megjegyzés:

 1. Mivel az Egyház nyilatkozott a kérdésben, azt minden katolikus köteles elfogadni. Ha valaki nem akar tudomást szerezni az Egyházi tekintélyről, az nagy baj... imádkozzunk, hogy a tévelygő lelkek hazataláljanak az Anyaszentegyházba.

  VálaszTörlés
 2. Na, ebben például egyetértek veled, a korábbi kritikám a történelmi tudásodra vonatkozott nem hitkérdésekre.
  II. János Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémián egy 1996-os nyilatkozatban még egyszer megerősítette az evolúció elméletének fontosságát.

  VálaszTörlés
 3. Aki ebben a kérdésben nyilatkozik, annak tisztában kell lennie először is a hit és értelem helyes viszonyával, amint azt dogmákba foglalva tévedhetetlenül kinyilvánította az Egyház az I. Vatikáni Zsinaton, 1870-ben.

  Eszter asszony nincs ezzel tisztában, kriptoprotestáns fideizmust és konkordizmust vall, amely ugyanolyan téves, az Egyház által elítélt eretnekség, mint a darwinista ideológia materiálmonista prekoncepciókkal operáló "fejlődéselmélete".

  A kriptoprotestantizmusa a szinte gnósztikus dualizmusba hajló szexellensségében is megnyilvánul, midőn a házasság rendes alakjaként a Szent József házasságot hirdeti, és engedményként, rendkívüli alakként mutatja be az elhált házasságot.

  Az evolucinozmust vetette mindig el a Katolikus Egyház, a teleologikus fejlődéselméletet már Aquinói Szent Tamás is feltételezte.

  Az Egyház három dolgot nem enged meg:

  a) nem-létezőből létező jőjjön létre transcendens isteni beavatkozás nélkül;
  b) élettelenből élő jőjjön létre transcendens isteni beavatkozás nélkül;
  c) személytelenből személyes jőjjön létre transcendens isteni beavatkozás nélkül.

  Ha ezzel ellentétesen a darwinista ideológia (és nem a természettudományos igazságok elfogadásáról van szó) materiálmonista álláspontjára helyezkednénk, akkor hamis metafizikai posztulátumokat tennénk, amit a fejlődéselmélet sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tud.

  Az élet nem őslevesből jött létre, és az ember sem a makimajomból fejlődött ki immanens módon.

  Ez utóbbi már azért sem lehetséges, mert az emberi anyagi testnek a szellemi lélek lényegileg alakadója. Ez dogma.

  VálaszTörlés